0

  • Fri frakt over 499 kr & Fri retur

  • Rask leverering

  • 30 dagers returrett

  • Fri frakt over 499 kr & Fri retur
  • Rask leverering
  • 30 dagers returrett

SALE up to 70%     SHOP NOW

GDPR

Personopplysninger

Stayhard behandler personopplysninger i overensstemmelse med gjeldende lovverk, inkludert EUs personvernforordning.

Behandlingsansvarlig            

Ellos Group AB, org. nr 556217-1925, med adresse Ödesgärdsgatan 6, 501 86 Borås, Sverige (”Stayhard”) er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Stayhard har utnevnt Magnus Axelsson til databeskyttelsesombud. Databeskyttelsesombudet har bl.a. som oppgave å overvåke at Stayhard behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Databeskyttelsesombudets kontaktopplysninger er dpo@ellosgroup.se

Personopplysninger som behandles

De opplysningene som behandles er personopplysninger du har gitt til oss.

Personopplysninger som du gir til oss

Når du gjennomfører et kjøp hos Stayhard gir du personopplysninger til oss. Det samme gjelder når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, kundekonto eller tegner forsikring, benytter deg av våre tjenester på vår nettside og sosiale medier eller benytter deg av din eventuelle garanti, angrerett eller reklamasjon. Personopplysningene du gir til oss, og som vi behandler, kan f.eks. være ditt navn, adresse, personnummer, mobil- og telefonnummer samt e-postadresse.

Personopplysninger som vi har samlet inn fra deg

Når du gjennomfører et kjøp hos Stayhard vil vi behandle opplysninger om kjøpet og din kjøpshistorikk. Når du benytter deg av vår nettside, din kundekonto eller våre sosiale medier vil vi også behandle personopplysninger som informasjon om din IP-adresse, operativsystem og hvilke varer du har besøkt eller lagt i handlekurven.

Formål med behandlingen og juridisk grunnlag

Vår avtale og administrasjon av ditt kjøp

Stayhard vil behandle ditt navn, adresse, personnummer, mobil- og telefonnummer og din e-postadresse, opplysninger om dine kjøp samt opplysninger med tanke på ditt bruk av våre sosiale medier med formålet å kunne administrere vårt kundeforhold til deg, inkludert dine kjøp og din kundekonto. Stayhard behandler ditt personnummer i de tilfellene du velger å bruke det for å hente adressen din. Det juridiske grunnlaget for Stayhard’ behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig for å oppfylle en avtale, eller for å iverksette tiltak før en slik avtale inngås. Med unntak av ditt personnummer vil Stayhard også behandle ovennevnte personopplysninger i den hensikt å kunne behandle ditt eventuelle krav om bruk av angrerett, garanti, reklamasjon eller forsikring. Det juridiske grunnlaget for Stayhard’ behandling i denne delen er at det er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen med deg. Personopplysningsbehandling i forhold til angrerett og reklamasjon skjer også med bakgrunn i det juridiske grunnlaget for å oppfylle rettslige forpliktelser som påhviler Stayhard.

Dersom du ikke oppgir ovennevnte personopplysninger har Stayhard ikke mulighet for å levere produkter eller oppfylle våre forpliktelser ovenfor deg.

Markedsføring av våre varer

Har du gitt ditt samtykke til å motta markedsføring, som f.eks. nyhetsbrev eller kampanjetilbud om våre produkter via e-post, SMS eller post, vil Stayhard også behandle ditt navn, mobil- og telefonnummer, e-postadresse og din kjøpshistorikk for markedsføringsformål. Det juridiske grunnlaget for Stayhard’ behandling av dine personopplysninger er ditt samtykke som vi enten får i forbindelse med at du registrerer deg som bruker hos Stayhard, eller i forbindelse med ditt kjøp av produkt (-er) fra vårt sortiment. Du gir ditt samtykke ved at du aktivt krysser av i en eller flere avkrysningsruter på nettsiden vår. På samme måte som når du gir ditt samtykke, kan du tilbakekalle dette ved at du krysser ut avkrysningsrutene du tidligere krysset av for på nettsiden vår.

Statistikk

Stayhard behandler ditt kundenummer og andre referansenummer i den hensikt å kunne lage statistikker og for å vise deg innhold i vår nettbutikk som er tilpasset deg og din kundegruppe. Det juridiske grunnlaget for Stayhard’ behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig for formål relatert til Stayhard’ berettigede interesse. Behandlingen baserer seg på en balansering av interesser og innebærer, på samme måte som over, situasjoner der Stayhard vil, eller må, gjøre noe som i hovedsak er til vår egen fordel, forutsatt at dette ikke skader dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter.

Regnskap

Stayhard behandler opplysninger om den transaksjonen som har skjedd mellom deg og Stayhard for regnskapsmessige formål. Stayhard vil av den årsak behandle informasjon om kjøpet, ditt navn, adresse, mobil- og telefonnummer og din e-postadresse. Det juridiske grunnlaget for Stayhard’ behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse på påhviler Stayhard.

Automatisert beslutningsprosess/profilering

Det finnes for tiden ingen automatiserte beslutningsprosesser eller profileringer som kan påvirke deg juridisk eller på annen måte i vesentlig grad. For å kunne utvikle våre produkter og tjenester, forbedre vår markedsføring, kunnskap om våre kunder samt våre tilbud til deg, kan vi på en automatisk måte samle inn og analysere opplysninger fra deg. Slike opplysninger er din IP-adresse, kjøpshistorikk, betalingsmåte og kontosaldo, dersom du har kjøpt varen din på kreditt, samt din aktivitet på våre sider, på sosiale medier samt i vår nettbutikk (såk. profilering). Vi gir deg tilbud i vår nettbutikk som vi tror du vil oppfatte som relevante, basert på resultatet av analysen av din brukeradferd. Det juridiske grunnlaget for Stayhard’ behandling i denne delen er vår berettigede interesse for å kunne utvikle vår forretningsvirksomhet og å, i best mulig utstrekning og for ikke å forstyrre deg unødvendig, kunne tilby deg produkter som matcher dine ønsker og ditt behov.

Behandling av tredjepart og overføring av personopplysninger

Dine personopplysninger kan komme til å gis til, og behandles av, vårt morselskap Ellos Group AB og dets datterfirma, Ellos Norway AS, som inngår i Ellos Group-konsernet. Stayhard kan også gi dine personopplysninger til tjenesteleverandører som behandler personopplysninger for vår regning, såk. personopplysningsfullmektige. Dine personopplysninger kan også behandles av våre samarbeidspartnere. Vi har avtale med våre personopplysningsfullmektige som sikrer at de behandler dine personopplysninger i henhold til denne personopplysningspolicyen og våre instruksjoner. En tredjepart som vi gir dine personopplysninger til er for eksempel speditører i forbindelse med levering av varer.

Stayhard kan gi dine personopplysninger til myndigheter som krever at Stayhard gir ut slike personopplysninger.

Stayhard kan også dele dine personopplysninger for å tillate en fusjon, et oppkjøp eller salg av alle eller deler av Stayhard’ aktiva.

Stayhard og Stayhard’ samarbeidspartnere behandler som hovedregel dine personopplysninger kun innen EU og EØS. Skulle personopplysninger bli behandlet utenfor EU og EØS, vil Stayhard iverksette tiltak for å sørge for at dine personopplysninger fortsetter å være beskyttet, og også iverksette de tiltakene som kreves for å overføre personopplysninger til land utenfor EU og EØS på lovlig vis.

Som et ledd i vår markedsføring analyserer vi opplysninger, blant annet personopplysninger, rundt dine innkjøp og din aktivitet på våre sider, på sosiale medier og i vår nettbutikk. Vi vil for eksempel behandle dine personopplysninger for at vi ved hjelp av Google Analytics skal kunne tilpasse de annonsene og tilbudene som du ser ut fra informasjon om din tidligere surfing, samt for å kunne utvikle våre produkter og tjenester. Dette gjør det mulig for oss å tilpasse innholdet i vår nettbutikk slik at det passer akkurat dine behov, samt forbedre vårt tilbud til deg. Prosessen er anonymisert og kan ikke brukes for å identifisere deg (for informasjon om de informasjonskapsler vi benytter oss av se følgende link, informasjonskapsler).] Videre kan vi komme til å bruke dine personopplysninger for å evaluere din bruk av vår nettbutikk for tjenester i forbindelse med nettstedsaktiviteter og internettbruk. Opplysninger som vi analyserer kan for eksempel være din IP-adresse, kjøpshistorikk, betalingsmåte og kontosaldo dersom du har kreditt hos oss, og annen informasjon som du har gitt til oss som kunde. For informasjon om hvordan Google Inc. bruker opplysninger, se følgende link: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/partners/.

Tidsperiode for behandling og lagring

Vi behandler kun personopplysninger så lenge det er behov for å bevare dem for å oppfylle formålene som informasjonen ble gitt eller samlet inn for. Samme personopplysning kan lagres på flere forskjellige steder for ulike formål. Det kan innebære at en opplysning som er fjernet fra et system fordi den ikke lenger er nødvendig for formålet, kan forbli i et annet system der den er lagret etter avtale, eller for annet formål der personopplysningen fortsatt er nødvendig.

Personopplysninger som Stayhard behandler med hensikt å administrere kundeforhold, inkludert dine kjøp og din brukerkonto, eller for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller avtaler, f.eks. imøtese garanti-, reklamasjons- eller forsikringsforpliktelser med deg, behandles i den tiden det er nødvendig for at Stayhard skal kunne administrere kundeforholdet og oppfylle sin avtale eller juridiske forpliktelser overfor deg.

Har du gitt samtykke til å få direktemarkedsføring og nyhetsbrev fra Stayhard, vil vi lagre ditt navn, mobil- og telefonnummer, din e-postadresse og din kjøpshistorikk til du har avregistrert deg, tilbakekaller ditt gitte samtykke, eller ber oss slutte å kontakte deg. I forbindelse med dette vil Stayhard, i den grad Stayhard behandler personopplysninger relatert til profilering, fjerne de personopplysningene som har en forbindelse med direktemarkedsføringen.

Personopplysninger som Stayhard behandler for regnskapsmessige formål bevares i 10 år i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning.

Personopplysninger som Stayhard behandler for statistiske formål vil ikke lenger være mulig å koble til deg som individ etter at aktuelt regnskapsmateriale er fjernet.

Dine personopplysninger kan bli lagret lenger enn angitt over dersom det kreves for å overholde juridiske krav, forskrifter eller myndighetsvedtak.

Dine rettigheter

Du har rett til, uten kostnad, å skriftlig kreve å få informasjon om hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. Du kan også når som helst kreve rettelser av feilaktige opplysninger. Du har også rett til å be oss fjerne eller begrense de personopplysningene vi har om deg, og at vi gir deg en kopi av disse opplysningene (såk. dataportabilitet).

Hvis du ikke har grunnlag for din forespørsel eller forespørselen din er urimelig, for eksempel hvis du ofte ber om utdrag eller sletting med korte intervaller, kan vi enten nekte å imøtekomme forespørselen din eller ta betalt for de administrative kostnadene forespørselen din medfører. Forespørselen sender du til oss via våre kontaktopplysninger nedenfor.

Rett til innvendinger

Du kan når som helst ha innvendinger mot at dine personopplysninger behandles for direktemarkedsføring og/eller profilering. Vil du ikke at vi behandler dine personopplysninger for dette/disse formål, ber vi deg enten om å ringe oss på telefonnummer 69 20 90 40, sende e-post til oss på kundeservice@stayhard.no eller skrive til Stayhard AB, 501 86 Borås, og meddele oss dette. Vi vil da slutte med behandling av dine personopplysninger for dette/disse formål, og fjerne opplysningene forutsatt at vi ikke må fortsette å behandle dem for andre formål i henhold til denne personopplysningspolicyen.

Rett til å tilbakekalle ditt samtykke

Du kan når som helst, helt eller delvis, tilbakekalle ditt samtykke om behandling av personopplysninger ved at du, i vår nettbutikk, krysser ut avkrysningsruter du tidligere har krysset av for, eller kontakter oss via våre kontaktopplysninger over. Dersom du tilbakekaller ditt samtykke, ber vi deg notere at dette ikke påvirker lovligheten av den behandlingen som tidligere har skjedd på grunn av samtykket før dette tilbakekalles. Stayhard kan også, under visse omstendigheter, ha et annet juridisk grunnlag for behandlingen av dine personopplysning der vi kan ha rett til å fortsette behandlingen.

Rett til å klage

Er du misfornøyd med hvordan vi har behandlet dine personopplysninger kan du også kontakte oss via våre kontaktopplysninger over. Du har også rett til å sende inn klage når det gjelder vår personopplysningsbehandling til:

Datainspektionen
Boks 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

Ved tvister vi ikke lykkes å løse, som gjelder annet enn behandling av dine personopplysninger, kan du også benytte den nettbaserte klageportalen som er tilgjengelig på EU-kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/odr.